Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Εκτελεστικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 16 Φεβ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
 
1. Ιακωβίδης Ιωάννης
2.  Μουμτσάκης Απόστολος
3.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος
4.  Παππάς Λεωνίδας
5.  Σταυρίδης Κυριάκος
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη «δια περιφοράς», και ώρα 9.00 - 11.00 με αποστολή e-mail, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  και την εγκύκλιο 643/Α.Π. 69472/24.09.2021του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Έγκριση του κατεπείγοντος
  2. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην άμεση λήψη απόφασης ώστε να ενεργοποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
 
 


Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies