Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 27 Μαρ 2024

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                
Αριθμός Πρόσκλησης: 11            
                                                                    
                                                                                               Καβάλα 26 Μαρτίου 2024
                      
Π ρ ο ς            
        
1) κ. Δήμαρχο Καβάλας                                           
2) κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
3) κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 

στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ,
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  • Εκλογή για τον «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr) και μέσω facebook.

                                                                     
                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου
                         
                      
                                                                          Παναγιώτης Μαμτσαδέλης

 

 

Ρυθμίσεις Cookies