Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ειδικη συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 06 Μαρ 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 4

Καβάλα, 3 Μαρτίου 2023

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων
                                              

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
 
στην ΜΕΙΚΤΉ, (διά ζώσης και τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καβάλας (Καβάλας και Κρηνίδων).
 2. Έγκριση Πρακτικού 123ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
 3. Έγκριση της με αριθμό 11/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2023 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2023 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
 6. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δικτύου Πόλεων Βιώσιμη Πόλη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής του Δήμου Καβάλας».
 7. Τροποποίηση προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 6 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (πρώην Παιδόπολη Καβάλας).
 8. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 - άρθρο 5 της αριθμό 49039/25-7-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παροχής οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ΄αριθ. 7028/2004 (Β253) απόφασης.
 9. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2023.
 10. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2023
 11. Έγκριση κοπής δένδρων στην πλατεία Καπνεργάτη.
 12. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας στο οικοδομικό τετράγωνο του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Καβάλας, στις οδούς Αρκαδίου – Φιλαδελφείας και Περγάμου στη Καβάλα.
 13. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί της οδού Ηφαίστου στην Καβάλα.
 14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα». (MIS 5029451).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2020».
 20. Έγκριση της με αριθμό 193/2022 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την «Εναρμόνιση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
 21. Έγκριση της με αριθμό 194/2022 απόφασης, του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την Εναρμόνιση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
 22. Έγκριση της με αριθμό  8/2023 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».
 23. Έγκριση της με αριθμό 16/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου οικ. έτους 2022.
 24. Ονοματοδοσία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Καβάλας, σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Καβάλας «Τηλέμαχος Τσιμηρίκας».
 25. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 26. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου αποτελούμενη από τριάντα πέντε (35) Η/Υ και τριάντα πέντε (35) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Καφετέρια» ιδιοκτησίας του ΕΛ ΧΑΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται επί της οδού Καράνου 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου  Καβάλας.
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
 
 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies