Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ειδικη συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 16 Δεκ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 32

Καβάλα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων
κ.Τσαρτσή Βικέντιο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, που καλείται να παραστεί στη συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ.4 του Ν.3463/2006.                                                 

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, με  «ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ TOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
 
 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies