Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Εκτακτη Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 05 Δεκ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 29

Καβάλα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 06/12/2022 και από ώρα 09:00 έως και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα την εγκύκλιο 375/Α.Π. 39167/02-06-22/ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, κεφ. Δ΄ παρ. β΄ του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Παραχώρηση και εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία δημοτικού χώρου, για τοποθέτηση παγοδρομίου, στο κάτω μέρος της κεντρικής Πλατείας Ελευθερίας στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2022.
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και εγκατάστασης του παγοδρομίου για την εορταστική περίοδο.
 
 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies