Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 28 Νοε 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 28

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, με  «ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136) του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Έγκριση της 523/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2023.
 2. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2022.
 3. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Φιλώτα 14.
 4. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
 6. Χορήγηση (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Βελτίωση των πεζοδρομίων και του φωτισμού στη περιοχή της Μονάδας Φιλοξενίας Μεταναστών».
 7. Χορήγηση (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Νέας Καρβάλης».
 8. Έγκριση του  1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021».
 9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – κατασκευές στο Βερούλειο γήπεδο».
 10. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων περιπτέρων οικονομικού έτους 2023.
 11. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, διοργάνωσης εκθέσεων, εγκαινίων κλπ οικονομικού έτους 2023.
 12. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 13. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Καβάλας.
 14. Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών πινακίδων.
 15. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για χρήση εδάφους υπεδάφους.
 16. Καθορισμός τελών διαφημίσεων.
 17. Έγκριση της 12/2022 απόφασης της ΔΕΠ, που αφορά, συμπληρωματική  κατανομή έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ύψους 104.175,00 €.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

 
 Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies