Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 21 Οκτ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 23

Καβάλα, 20 Οκτωβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, με  «ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136) του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Ονοματοδοσία αίθουσας Δημοτικού Κτιρίου.
 2. Παροχή χρηματικής βράβευσης σε αριστούχους μαθητές που διακρίθηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022.
 3. 4η έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας».
 4. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022.
 5. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Φιλώτα 14.
 6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 7. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
 8. Έγκριση εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καβάλας.
 9. Ορισμός χρόνου  επιμήκυνσης σύμφωνα με την παρ. 1α) αρθρ.153 Ν.4938/06-06-2022 (ΦΕΚ Α΄109/06-06-2022) για την κατασκευή του έργου του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
 10. Ορισμός χρόνου  επιμήκυνσης σύμφωνα με την παρ. 1α) αρθρ.153 Ν.4938/06-06-2022 (ΦΕΚ Α΄109/06-06-2022)  για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ» MIS: 5029451.
 11. Παράταση έως την 20-2-2023, της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου».
 12. Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της ΜΠΕ Λιμανιών Ν.Καρβάλης, Καλαφατιών και Καλαμίτσας.
 13. 1η οριακή προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019».
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές σχολικού συγκροτήματος Νέας Καρβάλης».
 15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2022-2023».
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δάτο».
 17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2020-2021».
 18. Έγκριση του 3ου ΠΚΤΜΝΕ, την χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στον Δήμο Καβάλας MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).
 19. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας».
 20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος».
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020 - 2021».
 22. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευές κατασκευές συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023».
 23. Έγκριση της χρήσης επί έλαττον και  χρήση νέων τιμών (1o ΠΚΤΜΝΕ)  για την έγκριση 1ου ΑΠΕ, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου έως το 15% του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας» MIS 50073838  του Δήμου Καβάλας.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies