Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 14 Σεπ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 21

Καβάλα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 15/09/2022 και από ώρα 12:00 έως και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα την εγκύκλιο 375/Α.Π. 39167/02-06-22/ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, κεφ. Δ΄ παρ. β΄ του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
2. Έγκριση όρων συμφωνητικού παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ για τους αγώνες ποδοσφαίρου περιόδου 2022-2023.
3. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου και κλειστών γυμναστηρίων Δήμου Καβάλας στα αθλητικά σωματεία για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητική περίοδο 2022-2023.


Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων λόγω έναρξης της αγωνιστικής περιόδου το Σάββατο 17-09-22.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies