Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 09 Απρ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 10

Καβάλα,  8 Απριλίου 2022

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην ΜΕΙΚΤΉ, (διά ζώσης και τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους  2022.
 2. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, κατόπιν αιτήσεων της αριθ. πρωτ. 8111/28-03-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αρδευτική περίοδο από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου έτους 2022.
 3. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2020-2021».
 7. Τροποποίηση της με αριθμό 77/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων στα Δημοτικά Νεκροταφεία» και καθορισμός τιμολογίου ενοικίασης τετραγώνων.
 8. Παραχώρηση του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Καβάλας για εκδήλωση στις 08/05/2022.
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            


            


 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies