Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 19 Φεβ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 4


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18:00


Καβάλα, 18 Φεβρουαρίου 2021

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. Έκδοση ψηφίσματος για το νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2021.
 3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020.
 4. Αποστολή απόφασης 12/2020 από 4/πρακτικό 27-4-2020 συνεδρίασης του τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμυγδαλεώνα, «Αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου Λυκείου στον Αμυγδαλεώνα».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε Φίλιππων έτους 2017».
 6. Μετατροπή δώδεκα (12) συμβάσεων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.
 7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 8. 1η κατανομή 2021 στις σχολικές επιτροπές.

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης