Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ειδικη Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 20 Δεκ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 39

Καβάλα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ. Προέδρους Κοινοτήτων
κ. Τσαρτσή Βικέντιο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

 
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή)  στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ., με το παρακάτω θέμα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
 2. Πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 3. Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Κτίριο, Κύπρου 10, στη «Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας  Συν.Πε».
 4. Εισήγηση για Αποτίμηση σε Χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας του Τμήματος Καθαριότητα και του Γραφείου  Κοιμητηρίων   για το έτος 2019.
 5. Παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης του υπαίθριου πάρκινγκ της πλατείας Γεωργίου Παπανδρέου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
 6. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Βενιζέλου 24 στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας ιδιοκτησίας Εμινίδη Οδυσσέα
 7. 1η οριακή προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του    έργου :  «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου  Αμυγδαλεώνα ». ( MIS 5029451)
 9. Ανάκληση της αριθ.396/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του  ακαλύπτου χώρου  τους» MIS 5009769  του Δήμου Καβάλας.
 10. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019
 11. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου (σύμφωνα με το αρ.156 του Ν. 4412/16 ) του έργου : « Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021
 12. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου (σύμφωνα με το αρ.156 του Ν. 4412/16 ) του έργου « Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies