Ανακοινωσεις

Ειδικη Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 20 Φεβ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 4   


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11:00 π.μ.


Καβάλα, 19 Φεβρουαρίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας


 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00΄π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το παρακάτω θέμα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής από την δημοτική παράταξη «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).

 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης