Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 21 Φεβ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 5 


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19:00


Καβάλα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
  1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2014-2020.
  2.   Ετήσιος απολογισμός 2018 & 2019 και Προγραμματισμός για το έτος 2020 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).


 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης