Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 10 Σεπ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 19


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15:00


Καβάλα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

 
Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
      Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021.
 
Το επείγον συνίσταται στην προγραμματισμένη τέλεση αγώνων την 12 & 13/09/2020
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.
            
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης