Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 11 Μαϊ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 10


ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19:00


Καβάλα, 8 Μαϊου 2020

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 1.  Έγκριση ή μη της με αριθμό 77/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα «Έγκριση σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και σύναψης προσυμφώνου δουλείας διόδου επί ακινήτου ιδιοκτησίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προς την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline-Τ.Α.Ρ.» - Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου».
 2. B’ κατανομή χρηματικών ποσών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2020.
 3. Έγκριση ή μη 6ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
 4. Παράταση εκμίσθωσης του Νο 3 δημοτικού καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Καβάλας επί της οδού Αμύντας.
 5. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 63 τεμαχίου, έκτασης 158,36 τ.μ. στο Παληό Καβάλας με δημοπρασία.
 6. Εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο “ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ” δημοτικό γήπεδο.
 7. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 3.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», του Δήμου Καβάλας.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε Φίλιππων έτους  2017».
 11. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σταθεροποίηση εδάφους στη διασταύρωση των οδών Ευξείνου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας».
 13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
 14. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας».
 15. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας».
 16. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ καθώς και με τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο για υποθέσεις του Δήμου, στις 28 Απριλίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).
            
            
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης