Ανακοινωσεις

Προσκληση Συνεδριασης Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 14 Μαρ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 8

Καβάλα, 14 Μαρτίου 2019

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας
κ.κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας

 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019  απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση της με αριθμό 6/2019  απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Έγκριση της με αριθμό 11/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου  οικ. έτους 2018.
 4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360  (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση δημοτικού οικοπέδου στην οδό Ισμήνης».
 6. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κτιρίου Μεγάλης Λέσχης» ΟΠΣ: 5000283.
 7. 1η οριακή προθεσμία περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας  έτους 2017».
 8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επισκευές – συντηρήσεις ποτίστρων ζωών και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων».
 9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
 10. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την καρτέλα της εταιρείας ΚΟΥΜΠΑ ΓΚΟΛΝΤ ΙΚΕ.
 11. Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγαση των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Καβάλας.
 12. Τροποποίηση ή μη του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης του Νο1716 σχολικού αγροτεμαχίου στο Ζυγός, ως προς την επωνυμία.
 13. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 63 τεμαχίου, έκτασης 268,10 τ.μ. στο Παληό Καβάλας με δημοπρασία.
 14. Παραχώρηση  κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
 15. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την διοργάνωση παγκόσμιου φεστιβάλ αθλητικού χορού από την σχολή χορού BEST DANCE KAVALA.
 16. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του χορευτικού Συλλόγου Hip Hop Center.
 17. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2018 υπ. αριθμ 2.
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 543/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπαλλήλων με χρέη γραμματέα και  αναπληρωτή αυτού της Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
 20. Διαγραφή Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
 21. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
  
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γραμμένος