Ανακοινωσεις

Προσκληση Συνεδριασης Δημοτικου Συμβουλιου

Δημοσίευση: 04 Οκτ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρόσκλησης: 25

Καβάλα, 04 Οκτωβρίου 2019

Προς
κ. Δήμαρχο Καβάλας  
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Καβάλας                                                   
κ. Προέδρους & Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας   
   


 
 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00΄, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:
 
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 
 1. 15η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Καβάλας.
 4. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 465/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά «Ορισμός Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας», ως προς τους Αντιπροέδρους και τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των εργαζομένων.
 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  ενός (1) ατόμου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «MakingSpendMatter» του προγράμματος URBACT III.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  ενός (1) ατόμου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «CHERISH - CreatingopportunitiesforregionalgrowththroughpromotingCulturalHERitageoffISHingCommunitiesinEurope- Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»  του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE.
 7. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
 8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
 9. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με κωδικό ΟΠΣ 5032955.
 10. Υποβολή αίτησης ένταξης για χρηματοδότηση υλοποίησης της Μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 11. 4η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2019.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256 του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2  «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά  ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256 αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
 14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2018».
 15. Εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 67,05 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη.
 16. Εκμίσθωση του γραφείου Ε2 4ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου επί της Ομονοίας 117 στην Καβάλα.
 17. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου για διεξαγωγή αγώνων αθλητικής περιόδου 2019-2020.
 18. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» για την διεξαγωγή επίδειξης αθλημάτων κικμπόξινγκ, πυγμαχίας κλπ.
 19. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr).
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Πεφάνης