Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Κατεπειγουσα Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 13 Νοε 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 22

Καβάλα, 13 Νοεμβρίου 2023

Προς τα μέλη Συμβουλιου Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 22η κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη, διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14.15, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμου οδού που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Παναγίας, Καβάλα (από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Θ. Πουλίδου 71) έως τον λιμένα της πόλης).
3. Γεωερευνητικές εργασίες στην περιμετρική οδό Καβάλας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 2ο θέμα συνίσταται στo γεγονός ότι λόγω της αποκόλλησης που προκλήθηκε, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενος πεζούς και όσον αφορά στο 3ο θέμα επείγει η ολοκλήρωση των μελετών για την περιμετρική και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 15 Νοεμβρίου.
 

Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies