Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 22 Σεπ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 23

Καβάλα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Προς τα μέλη Συμβουλιου Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών


π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 23η Συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, στις 14.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 78 του ν. 4954/2022 με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου Ποταμουδίων.
2. Εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλαμίτσας
3. Εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού σταδίου ‘’Ανθή Καραγιάννη.
4. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης
5. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101239 και 0101245 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ722, το 05 στο Γ724, το 01 στο Γ741 και το 01 στο Γ863 στο Περιγιάλι Καβάλας.
 

Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies