Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 19 Μαϊ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 11

Καβάλα, 19 Μαϊου 2022

Προς τα μέλη Συμβουλιου Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 11η συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα, διά περιφοράς, με τρόπο ψήφισης την αποστολή e mail από 09.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169) με τα παρακάτω θέματα:

«Επανεπιβολή η μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί των οδών Σολωμού, Θράκης και Μενάνδρου στην Καβάλα»
2. Επανεπιβολή η μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί των οδών Πύρρου και Θερμοπυλών στην Καβάλα.
3. «Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ χορού στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2022»


Τα e mail θα αποσταλούν στο gramds@kavala.gov.gr.
Τα εκπρόθεσμα e mail δεν θα ληφθούν υπ όψιν.
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies