Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 09 Ιουν 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 9

Καβάλα, 9 Ιουνίου 2021

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην έκτακτη  9η Συνεδρίαση  τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις  10 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη  διά περιφοράς, με τρόπο ψήφισης  την  αποστολή e mail από 10.00 π.μ. έως τις 12.00 , σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με το παρακάτω θέμα:
 
  1. Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης
  2. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» και Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας,για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2021.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης επί του θέματος, κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στις 10-6-2021, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2021

 
Τα e mail θα αποσταλούν στο gramds@kavala.gov.gr.
Τα εκπρόθεσμα e mail δεν θα ληφθούν υπ όψιν.
 
                                 

 
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
   Φωτεινή Κόγια
    
Ρυθμίσεις Cookies