Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 19 Νοε 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 23

Καβάλα, 18 Νοεμβρίου 2021

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 23η  συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα, με μεικτή Συνεδρίαση (διά ζώσης ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 13.30 σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. τις διατάξεις του αρθ. 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169) και την εγκύκλιο 643/ΑΠ 69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Τοποθέτηση περίφραξης και διαγράμμισης επί του δαπέδου της διάταξης των χώρων στάθμευσης  στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ.
2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ.73 και Γ.80 στη περιοχή της ΔΕΠΟΣ στη Καβάλα.
3. Επανεπιβολή ή μη  αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί των οδών  Σολωμού, Δημοσθένους και Μενάνδρου στην Καβάλα.
4. Αίτηση ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 1965 παραχώρησης έδρας για 2021-2022 στο Δημοτικό Γήπεδο ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.
5. Αίτηση ιδιώτη, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (διάνοιξη αδιάνοικτου τμήματος του περιμετρικού οδικού δικτύου του Παλιού) με ίδια μέσα και έξοδα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Περί παράτασης της μίσθωσης ισόγειου ακινήτου εμβαδού 153 τ.μ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην Χρυσούπολη - Πλατεία Μακεδονίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης και διανομής προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ του Δήμου Νέστου.
7. Χορήγηση άδειας για την εκσκαφή κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Σαππαίων στο ύψος του αριθμού 90.    

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος  στη μεικτή συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.
 
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies