Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 07 Οκτ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 19

Καβάλα, 7 Οκτωβρίου 2021

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 19η συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου 2021  ημέρα Δευτέρα, με μεικτή Συνεδρίαση (διά ζώσης ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.30 σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. τις διατάξεις του αρθ. 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169) και την εγκύκλιο 643/ΑΠ 69472/24-9-2021 του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση όρων συμφωνητικού παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου Ανθή Καραγιάννη
στην ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Π.Α.Ε ως εναλλακτική έδρα για τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
2. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Βερούλειο, Κωτσάλου για διεξαγωγή
αγώνων αθλητικής περιόδου 2021-2022.
3. Παροχή απλής γνώμης για την αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών για την  εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) της Συνθήκης Schengen.
4. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Παληού του  Δήμου Καβάλας στο Ο.Τ. 56.


Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε μέχρι 11/10/2021 στις 10:00 το μεσημέρι, με αποστολή email, εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη μεικτή συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.
 
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
                       Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies