Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 20 Ιουλ 2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 14

Καβάλα, 20 Ιουλίου 2021

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 14η κατεπείγουσα συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη διά περιφοράς, με τρόπο ψήφισης την αποστολή e mail από 09.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ., σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ή μη σχετικά με την παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων για την εκδήλωση του Φεστιβάλ Cosmopolis 2021 και την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών.
2. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ) για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση στην περιοχή της Παναγίας, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου Καβάλας.
3. Αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ) για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου, στην περιοχή γύρωθεν της πλατείας Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2021 του Δήμου Καβάλας.

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας συνίσταται στο γεγονός ότι ματαιώθηκε η τακτική Συνεδρίαση της 20/7/2021 λόγω έλλειψης απαρτίας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει στις 22/7/2021 και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 26/7/2021.

Τα e mail θα αποσταλούν στο gramds@kavala.gov.gr.
Η Πρόεδρος
 
 
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
   Φωτεινή Κόγια
Ρυθμίσεις Cookies