Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 07 Αυγ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 9

Καβάλα, 6 Αυγούστου 2020

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Κομνηνών  και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών για την τοποθέτηση ικριωμάτων επί του οδοστρώματος.
  2. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019΄΄.
  3. Εκμίσθωση έκτασης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη συνοικία της Νεάπολης.
  4. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης της Υπεραγοράς Τροφίμων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εντός του οικοπέδου επί του Ο.Τ. Γ982 στην περιοχή Περιγιάλι  Καβάλας.
  5. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας με ισχύ έως 15.9.2020.
  6. Φύτευση και τοποθέτηση χημικής τουαλέτας σε πεζοδρόμιο.
  7. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  για  την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την  αναγκαία οδική  σήμανση  των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου, στην περιοχή γύρωθεν της πλατείας Καπνεργάτη στο πλαίσιο διεξαγωγής  εκδηλώσεων και δράσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS  για το έτος  2020.
  8. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου έκτασης 90,45 τ.μ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συνοικία της Παναγίας.
  9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιοχής πλατείας Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων - δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020».
  10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού χώρου του πάρκου Φαλήρου, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων - δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020.  
                                                                                                                                     
                                         
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
   Φωτεινή Κόγια