Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 13 Φεβ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 3

Καβάλα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 77/2019 απόφαση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας και το άρθρο 79 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4555/2018
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.15΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα:
 
1. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών.
2. Εκμίσθωση  κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του χορευτικού Συλλόγου Hip Hop Center.
3. Τοποθέτηση μεταλλικών κολονακίων στον δημοτικό χώρο παράπλευρα του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας που μισθώνεται από τον Δήμο Καβάλας ως πάρκινγκ Ι.Χ. αυτοκινήτων.
 
                                                                                O Αναπληρωτής Προέδρου
                                                                          του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
                                                Λάζαρος Ψωμάς