Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 20 Νοε 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 13

Καβάλα, 23 Νοεμβρίου 2020

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας- οδός Αθηνάς και Τσολάκη- στο ΚΕ.Θ.Ε.Α«ΚΙΒΩΤΟΣ» από τον Δήμο Καβάλας.
  2. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων  ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ με ισχύ  από 15.10.2020  έως 15.06.2021.
  3. Παραχώρηση  κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
  4. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΛ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021.
  5. Παραχώρηση κολυμβητηρίου την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.
  6. Αίτηση ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών στην διασταύρωση των οδών Κ. Παλαμά και Π. Μελά 3 (έμπροσθεν καταστήματος ρούχων).                                       
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
   Φωτεινή Κόγια