Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 03 Σεπ 2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 10

Καβάλα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου έκτασης 90,45 τ.μ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συνοικία της Παναγίας.
  2. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος “ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ”, ιδιοκτησίας ΤΑPSI IKE που βρίσκεται επί της οδού Κριεζή 15 στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας.
  3. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
  4. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 3 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
  5.  Παραχώρηση στον Α.Ο.Κ. γηπέδου ποδοσφαίρου Βοηθητικό Περιγιαλίου για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2020-2021
  6. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου για διεξαγωγή αγώνων αθλητικής περιόδου 2020-2021
  7. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021»
  8. Διόρθωση – συμπλήρωση  της υπ’αρ.645/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
  9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην περιοχή Περιγιάλι.
                                                                                                                                     
                                         
Η Πρόεδρος
                                                            του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
   Φωτεινή Κόγια