Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικης Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 08 Νοε 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 21
Καβάλα, 7 Νοεμβρίου 2019

Προς τα μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.5 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 κεφ.3. του Υπουργείου Εσωτερικών
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.15΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ”, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑVALA COFFEE STORES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μητροπόλεως 7, στην Καβάλα.
  2. Επανυποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο στην οδό Υακίνθου στην περιοχή Καλαμίτσας, στην  Καβάλα.
  3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.
                                                                                            
 
 
                                                                                                  Η Πρόεδρος
                                                                 του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
Φωτεινή Κόγια