Ανακοινωσεις

Εκτακτη Συνεδριαση Δημοτικης Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 09 Σεπ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 15

Καβάλα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 παρ.3 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 59846/21-8-2019 εγκύκλιο 88 του Υπουργείου Εσωτερικών

 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 

στην έκτακτη συνεδρίαση τoυ Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τo παρακάτω θέμα:
 
  1. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2019-2020.
 
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης επί του θέματος, κατά την αποψινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ομάδες που τις χρησιμοποιούν να τις δηλώσουν ως έδρες και να τελέσουν εκεί τους επισήμους αγώνες τους .


 
                                                                                                  Η Πρόεδρος
                                                                 του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας
 
 
Φωτεινή Κόγια