Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικης Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 30 Ιουλ 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 14

Καβάλα, 29 Ιουλίου 2019

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών,  κεφ. στ΄
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει την 1η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα:1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», ιδιοκτησίας ΜΑΤΥΟ IVANOV, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό  Ερυθρού Σταυρού 4,  στη  Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2.Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
 
                                                                                                 Η Πρόεδρος
                                                       της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
 
 
Φωτεινή Κόγια