Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση της υπηρεσιας Φροντιδας Αδεσποτων Ζωων, για τα ετη 2023, 2024 και 2025

Δημοσίευση: 15 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, για τα έτη 2023, 2024 και 2025» όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή στην εμπορία –παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 20-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Νο2, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ και Ογδόντα Οκτώ λεπτά (24.500,88) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι Τριάντα Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Ένα ευρώ και Εννιά λεπτά (30.381,09€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies