Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου κατω των οριων για την προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου

Δημοσίευση: 14 Νοε 2023
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2023», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω προμήθεια να υποβάλλουν προσφορές έως τις 20-11-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (29.950,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες εκατό τριάντα οκτώ ευρώ (37.138,00 €) με ΦΠΑ 24% :

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies