Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προμηθεια εξοπλισμου Μηχανογραφησης για το Κεντρο Κοινοτητας του Δημου Καβαλας

Δημοσίευση: 18 Σεπ 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας εξοπλισμού Μηχανογράφησης για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καβάλας έτους 2023», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 22-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο  Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Νο2, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εννιά χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ (9.254,00€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι Έντεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε ευρώ (11.475,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies