Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την υπηρεσια «Συντηρησης & επισκευης μηχανηματων πρασινου του Δημου Καβαλας ετους 2021»

Δημοσίευση: 14 Μαϊ 2021
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Καβάλας έτους 2021» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, να υποβάλουν προσφορές έως τις 19-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 ή Κ. Παλαιολόγου 4 (Κτίριο Δημοτικής αστυνομίας), 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (24.793,92 €) με Φ.Π.Α. 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies