Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την αναθεση υπηρεσιας συντηρησης του κεντρικου συστηματος ελεγχου του κολυμβητηριου

Δημοσίευση: 30 Αυγ 2021

O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 337/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: ΨΚΕΤΩΕ6-Π7Σ), με την οποία εγκρίθηκε η «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας και του σιντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών είναι 60.326,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).  
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies