Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση υπηρεσιων παραθεσης γευματος

Δημοσίευση: 23 Σεπ 2021
Ο Δήμος Καβάλας, βάσει της με αριθμ. 393/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΦΡΩΕ6-
ΧΔΡ) με θέμα «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές
εκδηλώσεις και εξειδίκευση των αντίστοιχων πιστώσεων» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας
«Παράθεση γευμάτων» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή
σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 24-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα, Κων/νου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού
πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies