Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια ειδων με τιτλο: «Yδραυλικων ειδων ετους 2021»

Δημοσίευση: 06 Απρ 2021
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών ειδών» όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 13/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Δέκα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (19.998,72 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies