Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια χρωματων, βερνικιων και συναφων ειδων

Δημοσίευση: 30 Αυγ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 336/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας (με ΑΔΑ: 638ΣΩΕ6-312), με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 46.785,39 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies