Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια αδρανων υλικων

Δημοσίευση: 23 Φεβ 2021
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας αδρανών υλικών έτους 2021» όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια σχετικών υλικών να υποβάλουν προσφορές έως τις 01-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια