Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την υπηρεσια «Συντηρηση, Αποκατασταση βλαβων δικτυου οπτικων ινων»

Δημοσίευση: 20 Οκτ 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών δικτύου οπτικών ινών» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. Αρ. Πρωτ. 25125/30-09-2020 μελέτη του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υποβάλλουν προσφορές έως τις 26/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 (Κτήριο Δημοτικής Αστυνομίας), 2ος όροφος, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι εκείνη την ημέρα και ώρα.

Συνοδευτικα Αρχεια