Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια καυσιμων για τις αναγκες του Δημου Καβαλας & των Νομικων Προσωπων για το ετος 2021-2022

Δημοσίευση: 16 Σεπ 2020
Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και  των Νομικών Προσώπων του για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 2.604.999,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (3.230.199,72 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%).


 

Συνοδευτικα Αρχεια