Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια εξοπλισμου για το Δημοτικο Κυνοκομειο

Δημοσίευση: 16 Νοε 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας υλικών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων σκυλιών που χειρίζεται ο Δήμος», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 28739/04-11-2020 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής. Προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω προμήθεια να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 23-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 2, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, στο Τμήμα Προμηθειών, ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καβάλας μέχρι εκείνη την ημέρα και ώρα. 

Συνοδευτικα Αρχεια