Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση Γραφιστικων Εργασιων 2019

Δημοσίευση: 02 Μαϊ 2019
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση Γραφιστικών Εργασιών, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω υπηρεσία να υποβάλουν προσφορές έως τις 03-05-2019, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.
                              
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (821,00 €)
 

Συνοδευτικα Αρχεια