Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια και τοποθετηση αντλιας αρδευσης για το 2019

Δημοσίευση: 02 Αυγ 2019
        Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στη αντικατάσταση κατεστραμμένης  αντλίας και τοποθέτηση νέας σε περιοχές άρδευσης του Δήμου Καβάλας, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών στις 05-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09 : 00 πμ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, τμήμα προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.                             
 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (9.994,40€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
 

Συνοδευτικα Αρχεια