Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοικτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια και τοποθετηση εξοπλισμου παιδικων χαρων

Δημοσίευση: 17 Μαϊ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την  134/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61Ο8ΩΕ6-1Ι7) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 225.885,89 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (280.098,50 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα).
 

Συνοδευτικα Αρχεια