Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την προμηθεια "Υλικων Σιδηρου, αλουμινιου, ειδων κιγκαλεριας και συναφων ειδων" - 2020

Δημοσίευση: 15 Οκτ 2020
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών με τίτλο Προμήθεια «Υλικών Σιδήρου, αλουμινίου, ειδών κιγκαλερίας και συναφών ειδών έτους 2020» όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 23/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κύπρου Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, τμήμα προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Τετρακόσια Είκοσι Οκτώ Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά
(4.942,39€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Συνοδευτικα Αρχεια