Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια καυσιμων για τις αναγκες του Δημου Καβαλας & των Νομικων Προσωπων για το ετος 2020

Δημοσίευση: 16 Σεπ 2019
Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.251/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και  των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε τμήματος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 1.521.455,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (1.886.605,00ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).
       Κωδικός CPV Τμήματος Α’ Πετρέλαιο θέρμανσης: 09135100-5, Τμήματος Β’ Βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4, Τμήματος Γ’ Πετρέλαιο κίνησης:

Συνοδευτικα Αρχεια