Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια ανταλλακτικων - αναλωσιμων υλικων και υπηρεσιες επισκευη και συντηρηση οχηματων και μηχανηματων εργου του ετους 2019

Δημοσίευση: 02 Σεπ 2019
Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 243/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε προμήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων υλικών και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καβάλας έτους 2019, τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 73.996,50 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Συνοδευτικα Αρχεια