Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Υπηρεσία "Ανάθεση εργασιών κτηνιάτρου για το Δημοτικό Κυνοκομείο Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 05 Δεκ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των υπηρεσιών κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης δυο Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Νοε 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση των Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης δυο Εφαρμογών Λογισμικού, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσ...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την προμήθεια εξοπλισμού κτιρίων και ακάλυπτου χώρου στο χερσαίο τείχος του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί εξοπλισμό κτιρίων προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Νοε 2023
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων και προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την ανάθεση της υπηρεσίας "Εργασίες και Ανταλλακτικά συστημάτων χλωρίωσης του Κολυμβητηρίου του Δήμου Καβάλας"

Ημ/νία δημοσίευσης: 09 Νοε 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Εργασίες και Ανταλλακτικά συστημάτων χλωρίωσης του Κολυμβητηρίου του Δήμου Καβάλας" προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν...

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 31 Οκτ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την Προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας για το σχολικό έτος 2023

Ημ/νία δημοσίευσης: 16 Οκτ 2023
Ο Δήμος Καβάλας για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια υλικών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Οκτ 2023
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αναγόμωση πυροσβεστήρων και προμήθεια πυροσβεστήρων» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστη...
Ρυθμίσεις Cookies